Friday, December 19, 2008

Arlanda Historia

Arlanda, egentligen Stockholm-Arlanda flygplats (Stockholm-Arlanda Airport, ARN eller ESSA), är Stockholms internationella flygplats. Arlanda ligger mellan Stockholm och Uppsala i Sigtuna kommun, Stockholms län nära Märsta. Med 18 miljoner passagerare och drygt 250 000 starter och landningar per år är Arlanda Sveriges största flygplats, Nordens 3:e och Europas 20:e största flygplats. Flygplatsen klarar av maximalt 80 starter/landningar per timme. Markområdet, 2 600 hektar, innefattar ett system med tre banor, fyra terminaler, driftbyggnader med mera, men även jordbruksmark, skogsområden, vattendrag samt en sjö.

No comments:

Post a Comment